top of page

Gizlilik Sözleşmesi

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: CZR tarafından veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, veri kategorilerine göre belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili ve ölçülü olarak işlenmekte olup, ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır. • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: CZR tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, CZR, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uymakta; böyle bir süre yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. CZR gelecekte kullanma ihtimalinin varlığına dayanarak veri saklamamaktadır.

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Bu ilke uyarınca, CZR  veri işleme süreçleri başta Anayasa ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kurallarının gerektirdiği sınırlar içinde kalınarak yürütülmektedir. • Doğru ve gerektiğinde güncel olma: CZR tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmeler de bulunularak veri sahiplerine gerekli imkânlar tanınmaktadır.

Gizlilik Politikası

CZR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ  (“CZR” ya da “Şirket”)
olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun’’)
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde
temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da
yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”), kişisel verilerin CZR tarafından toplanması, kullanılması, paylaşması ve saklanması süreçleri ve prensipleri
hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Politika’da, CZR tarafından veri
sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’da yer alan düzenleme
sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar CZR çalışanlarını, aktif ve potansiyel
müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi ve CZR ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri
kapsamaktadır. 

Amaç

bottom of page