top of page

CZR FOREST LOCAL AREA NETWORK

CFLAN

Ormanlar ve Doğal Kaynaklar: Ağa bağlı olan ormanlar, biyoçeşitliliği destekler ve ekosistem hizmetleri sağlar. Bu ağlar, ormanların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini, korunmasını ve gerektiğinde restorasyonunu hedefler.

​Orman yerel ağları, genellikle yerel bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını, kapasitenin artırılmasını, sürdürülebilir orman yönetimi için stratejilerin geliştirilmesini ve toplumların refahının artırılmasını hedefler.

Bu ağlar, farklı paydaşların işbirliği yaparak ortak amaçlar doğrultusunda hareket etmelerini sağlayarak, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir rol oynar.

CZR FOREST LOCAL AREA NETWORK

Ormanlar bizim nefes kaynağımız

Orman yerel ağları, genellikle yerel bilgi, deneyim ve kaynakları bir araya getirerek orman kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını teşvik eder. Bu ağlar, ormanların korunması, ormancılık uygulamalarının geliştirilmesi, biyoçeşitliliğin korunması, toplulukların refahının artırılması gibi hedeflere odaklanabilir.

Nedir ?

Nefes kaynağımızı kesmeyelim

Kuş yuvaları , arı kovanları , CFLAN kapanda bulunacak olan CFLAN jumper ortamın sıcaklık nem ve ses miktarını sesörler ile ölçecek ve aldığı verileri CFLAN Router İle sisteme bildirecektir. Cflan kapanda ek olarak ortamdaki harektlilikler fotoğraflanacak ve normal foto kapanlardan farklı olan anlık gönderim olacaktır.

Nasıl Çalışır ?

Ormanlarımızı koruyalım

Orman yerel ağları, çeşitli avantajlar sunarak önemli bir işlev görür. Katılımcı Yaklaşımı Teşvik Eder Yerel Bilgi ve Deneyimlerin Paylaşımını Destekler Sürdürülebilir Ormancılığı Destekler Toplulukların Refahını Artırır Çatışmaları Azaltır Ormanların Korunması ve Restorasyonunu Destekler

Niçin Kullanılır ?

Hayvanlarımızın Yuvalarını yakmayalım
Endüstri 4.0 Teknolojisinin ormanda ki yeri

CFLAN 

Nefesimizi kontrol edelim

Sürdürülebilir Gelecek İçin Ormanı Koru

​CZR , müşteri memnuniyetini ve kaliteli hizmeti öncelikli olarak benimseyen bir Bilgi Teknolojileri şirketidir. Misyonumuz, müşterilerimize inovatif çözümler sunmak ve ihtiyaçlarına yönelik en iyi ürünleri sağlamak üzerine odaklanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi Almak için Bizi Arayın

bottom of page